Appel homepage

Pensioen
De AOW en het werkgeverspensioen vormen samen in veel gevallen geen vetpot. Een persoonlijke aanvulling is dan eerder noodzaak dan luxe.

Noodzaak of luxe?
In jargon gesproken richt ik me op de zogenoemde derde en vierde pijler van uw pensioen.

  1. De eerste pijler is het wettelijk pensioen: het bedrag dat u van de overheid krijgt (AOW).
  2. De tweede pijler is een groepspensioen: een pensioenvoorziening die uw werkgever eventueel voor u afgesloten heeft (werkgeverspensioen).
  3. Bij de derde en vierde pijler gaat het om sparen. Voor veel particulieren, ondernemers en ZZP-ers is dit absolute noodzaak.

Waar u aan kunt denken zijn voorzieningen zoals een lijfrente­verzekering, een levensverzekering, bankspaar­producten en een regeling rondom uw grootste spaarpot: uw huis. Met dit soort producten kunt u niet alleen uw pensioen aanvullen, u kunt ook pensioenbreuken (als u van werkgever veranderd bent, of in het buitenland gewoond heeft) repareren. Zelfstandigen (ZZP-ers) en ondernemers zijn volledig aan­gewezen op pensioenopbouw op deze manier. Denk er dus op tijd aan en begin zo vroeg mogelijk met 'sparen'. Graag informeer ik u over de mogelijkheden van aanvulling van uw pensioen.

'Uw pensioen goed regelen is een vak apart.
Ik richt me op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en op particulieren. Comfortabel leven. Samen met u kijk ik graag hoe we dat financieel gezien mogelijk kunnen maken.'

Colofon

Ontwerp: Aart Geesink
Techniek: Atop Reklame
Tekst: Maureen Motta
Fotobeelden: Dreamstime